Druhy sněhu

V přirozených venkovních povětrnostních podmínkách se vyskytuje nepřeberné množství struktur, velikostí, krystalizace a dalších vlastností, které sníh může mít.

Pro potřeby lyžování se členění ustálilo na několika druzích, které pokrývají převážnou většinu charakterů sněhu, které mohou lyžaře potkat.

 

Nový sníh
čerstvě napadaný sníh nebo sněží-li v průběhu lyžování, teplota vzduchu se pohybuje okolo 0°C. Sníh má jemnou lehkou krystalickou strukturu

 

Jemnozrnný sníh
sníh leží na trati okolo 1až 2 týdnů. Sníh přešel již několika přeměnami díky povětrnostním vlivům a menším teplotním změnám, které zůstávaly pod bodem mrazu. Vytvořila se struktura jemného zrna

 

Hrubozrnný sníh
sníh je již většího stáří. Díky střídání teplot pod i nad 0°C došlo k celkové přeměně na velké hrubé krystaly. Nejčastější formou hrubozrnného sněhu bývá firn se zmrzlou krystalickou slupkou na povrchu

 

Hrubozrnný mokrý sníh
nastává obyvkle na jaře, kdy dochází k odtávání sněhu a na vrchní vrstvě se vytvoří mokrý povrch

 

Hrubozrnný zmrzlý sníh
starý sníh, který při výskytu nízkých teplot získává na větší ostrosti a hrubosti (krystaly mají velikost až 4mm)